ขอเชิญร่วมงานประเพณี “ลอยกระทง 3 พระอารามหลวง”

978

มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมลอยกระทงในศาสนสถานที่สำคัญที่เป็นอารามหลวง ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โดยยึดแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยเป็นหลักในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โดยกิจกรรมของแต่ละวัด มีดังนี้

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ตั้งแต่เวลา 18.00 น. จัดพิธีสวดพุทธาภิเษก สวดนพเคราะห์และเวลา 24.00 น. จัดพิธีครอบน้ำพระพุทธมนต์ (พิธีอาบน้ำเพ็ญ) ที่เชื่อกันว่าการอาบน้ำในคืนเดือนเพ็ญ จะดี เป็นมหามงคล นอกจากนี้ยังมีพิธีการอัญเชิญรอยพระพุทธบาทจำลองสมัยรัชกาลที่ 3 นำออกเพื่อให้ประชาชนสักการะบูชา

  • พิธีอาบน้ำเพ็ญ (คืนวันลอยกระทง): สำหรับ “พิธีอาบน้ำเพ็ญ” นี้ในหนึ่งปีจะนิยมทำในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 แต่ที่พิเศษที่สุด คือการอาบน้ำเพ็ญในวันที่พระจันทร์เต็มดวง และมาตรงกันกับวันจันทร์ เรียกว่า จันทร์ซ้อนจันทร์ หากมีจันทร์ซ้อนจันทร์เช่นนี้ ถือว่าดีเป็นพิเศษ โดยมีมีคติความเชื่อว่า เมื่ออาบน้ำเพ็ญไปแล้วก็จะหายจากอาการเจ็บป่วย โดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป เริ่มจากพระสงฆ์ ทำสังฆกรรม สวดพุทธาภิเษก (มังคลาภิเษก) สวดธรรมจักกัปปวัตนสูตร สวดนพเคราะห์ และปิดท้ายด้วยพิธีครอบน้ำพุทธมนต์ (พิธีอาบน้ำเพ็ญ) ในเวลา เที่ยงคืน ซึ่งดวงจันทร์อยู่ตรงศีรษะพอดี ถือเป็นช่วงที่มีมนต์ขลัง และมีพลังมากที่สุดที่เราจะสามารถดูดพลังจากพระจันทร์ได้

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เวลา 18.00 – 23.00 น. จัดกิจกรรมลอยกระทงและการบูชาเทียน โดยเชิญประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกฯ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และยังมีการหล่อพระพุทธรูปและพิธีเบิกเนตร การปิดทอง เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมวิธีการหล่อพระแบบโบราณ

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เวลา 17.30 น. จัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “ย่านกะดีจีนภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” นำโดย พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และจัดกิจกรรมลอยกระทงประทีปเทียนหอมเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศล ที่บ่อด้านหน้าโบสถ์หลวงพ่อพระพุทธนาค จัดพิธีสวดอธิษฐานกระทง เวลา 20.00 น. ภายในงาน ยังมีการออกร้านสาธิตการย้อมผ้า และการทำกระทงดอกไม้ภายในพื้นที่เขามอ และการออกร้านชุมชนอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 อาทิ จัดแสดงนิทรรการพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละวัด ซึ่งเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนาพุทธ, กิจกรรมทำความสะอาดวัด “คลีนจิตคลีนใจ” ทุกวันเสาร์, กิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ และ เวิร์คช็อปศิลปะ เป็นต้น

 

กำหนดการงานประเพณีลอยกระทง 3 พระอารามหลวง

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

16.30 – 18.00 น. สักการะบูชารอยพระพุทธบาทจำลองสมัยราชกาลที่ 3 ณ บริเวณท้ายวิหารพระนอน

18.00 – 19.00 น. สวดพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ

19.00 – 21.00 น. สวดนพเคราะห์

24.00 – 24.30 น. พิธีครอบน้ำพระพุทธมนต์ (พิธีอาบน้ำเพ็ญ) **นุ่งขาวห่มขาว

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

18.00 – 23.00 น. กิจกรรมลอยกระทง / จุดเทียนหนุนดวงรอบต้นศรีมหาโพธิ์ / พิธีเขียนแผ่นทองหล่อพระ

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

16.00 น.  พิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อประดิษฐาน ณ มณฑปกลางสระจำลอง

17.00 น. การเสวนาในหัวข้อ “ย่านกะดีจีนภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” ณ เวทีกิจกรรมหน้าพระบรมธาตุมหาเจดีย์

18.00 – 19.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ เวทีกิจกรรมหน้าพระบรมธาตุมหาเจดีย์

20.00 – 20.30 น. พิธีลอยกระทงประทีปเทียนหอมเป็นพุทธบูชา ณ มณฑปกลางสระจำลอง พร้อมถวายคำบูชาสวดเจริญพระพุทธมนต์และกล่าวธรรมคาถาถวายเป็นพระราชกุศล

20.30 – 24.00 น. ประชาชนทั่วไปลอยประธีปกระทงเทียนหอมบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ณ มณฑปกลางสระจำลอง และลอยกระทงที่ท่าน้ำ

 

 

 

Comments

comments

LEAVE A REPLY