กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมจัดเทศกาลศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale ครั้งแรก ประเดิมที่กระบี่ปี 2561

751

Thailand Biennale, Krabi 2018 กับความแตกต่างใหม่ จัดแสดงผลงานกลางแจ้ง ตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัด เชิญศิลปินทั่วโลกกว่า 60 คน ลงพื้นที่ซึมซับวัฒนธรรม ธรรมชาติ  อัตลักษณ์ของพื้นที่ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่น่าตื่นตาตื่นใจตามแนวคิดหลักของงาน Edge of the Wonderland 

IMG_0352

ภายในงาน Thailand Biennale, Krabi 2018 จะประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ กิจกรรมที่

1. การจัดแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยตามแนวคิดหลัก (Theme exhibition) ของศิลปินกว่า 60 คนจากทั่วโลก ซึ่งจะมีการทยอยลงพื้นที่ของศิลปินเพื่อเก็บข้อมูล อัตลักษณ์ของท้องถิ่นไปใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงาน

2. การเชิญศิลปินรุ่นใหม่จากทั่วโลกส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาชาติจะร่วมกันคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับแนวคิดหลักเพื่อจัดแสดงและมอบรางวัลเกียรติยศ 1 รางวัล

3. การจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 4 เดือนของการจัดแสดง อาทิ การเสวนาของศิลปินภัณฑารักษ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาเชิงวิชาการในจังหวัดกระบี่ กรุงเทพมหานคร และพื้นที่อื่น ๆ

Thailand Biennale, Krabi 2018 ให้ศิลปินได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเฉพาะพื้นที่ ในสถานที่ธรรมชาติที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นชายหาด น้ำตก ถ้ำ ภูเขาหินปูน พื้นที่ป่าดิบชื้น ซึ่งจะให้ประสบการณ์ ที่มีความแปลกใหม่ น่าจดจำต่อผู้มาเยือนทั่วโลก และจะช่วยเติมเต็มวิสัยทัศน์การพัฒนาการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของท้องทะเลอันดามันของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ด้วย

ดร.เจียง เจฮง ภัณฑารักษ์ของงาน Thailand Biennale, Krabi 2018
ดร.เจียง เจฮง ภัณฑารักษ์ของงาน Thailand Biennale, Krabi 2018

ดร.เจียง เจฮง ภัณฑารักษ์ของงาน Thailand Biennale, Krabi 2018 กล่าวว่า แนวความคิดหลัก (theme) ของการจัด Thailand Biennale, Krabi 2018 คือ Edge of the Wonderland เขตแดนแห่งความมหัศจรรย์ แนวคิดแดนมหัศจรรย์ (wonderland) มีอยู่ในหลายวัฒนธรรมในโลกตะวันตกนั้นมีเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยของ อลิซ แต่งโดย Lewis Carroll เมื่อ ค.ศ. 1865 ส่วนโลกตะวันออกมีเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนในตำนานและนิทานปรัมปราซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเทพปกรณัมจีน ปรากฏในศึกอภินิหารตำนานขุนเขาทะเล (The Classic of Mountains and Seas หรือ Shanhai Jing) ตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาล สำหรับในเอเชียใต้ก็มีตำนานของฮินดูเกี่ยวกับป่าหิมพานต์ที่ล้อมรอบเชิงเขาพระสุเมรุ ซึ่งความเชื่อดังกล่าวปรากฎในศิลปะและวรรณคดีดั้งเดิมของไทย อาทิ รามเกียรติ์ และพระสุธน-มโนราห์

Thailand Biennale, Krabi 2018 ไม่ได้กระทำบนพื้นฐานของการจัดแสดงผลงานศิลปะในแบบดั้งเดิม   แต่จะสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ สำหรับการสร้างศิลปะจัดวางเฉพาะพื้นที่ภายนอกพิพิธภัณฑ์และ        หอศิลป์ พื้นที่จัดแสดงของ Thailand Biennale, Krabi 2018 ซึ่งอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันตามสภาพอากาศและโอกาสต่าง ๆ เมื่อผสมรวมกับความสวยงามตามธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวแล้ว จะส่งผลให้งานจัดแสดงมีความน่าตื่นตาตื่นใจกับผู้มาเยือนมากขึ้น ดังนั้น Thailand Biennale, Krabi 2018 จึงถือเป็นการบุกเบิกการสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ที่ใช้แนวทางเข้าถึง เลียนแบบ ตีความใหม่ และขยายขอบเขตแห่งความเป็นจริง ซึ่งนำไปสู่การสร้างวิธีคิดแบบใหม่ นำพาทุกคนออกเดินทางสู่ความสร้างสรรค์ที่มีจุดเริ่มต้นจาก Edge of the Wonderlandดร.เจียง กล่าว