ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ “ไม่รัก ไม่หลอก กับเรื่องที่ไม่เคยบอกตรงๆ” Untold Stories 1983-2019

141

 

BUG Stills 060

// for english please scroll down //

… ปฐมบทของเรื่องราวเริ่มต้นจากงานจิตรกรรมภาพพอร์เทรทศิลปินที่ทำไม่แล้วเสร็จมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 กับเรื่องราวที่ไม่เคยถูกเปิดเผยของศิลปินผ่านผลงานศิลปะหลากหลายสื่อนับแต่จิตรกรรม สื่อประสม ประติมากรรม ที่ถ่ายทอดออกมาราวภาพตัดปะของชีวิตที่ไม่ต่อเนื่องแต่เกี่ยวโยงบนสัมพันธภาพที่ไม่เคยบอกกับใคร

ผู้ชมถูกเชื้อเชิญให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของต้อย นพไชย อังควัฒนะพงษ์ ที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของนิทรรศการศิลปะ หากแต่เป็นส่วนหนึ่งของช่วงชีวิต 36 ปีของเขาเลยทีเดียว

หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพภูมิใจที่สุดในการนำเสนอ

นิทรรศการศิลปะ “ไม่รัก ไม่หลอก กับเรื่องที่ไม่เคยบอกตรงๆ” Untold Stories 1983-2019

ศิลปิน: นพไชย  อังควัฒนะพงษ์

ภัณฑารักษ์: อรรฆย์ ฟองสมุทร

*พิธีเปิด: 11 พฤษภาคม 2562 18.00 น.*

**กิจกรรมเสวนาศิลปินและภัณฑารักษ์ เวลา 16.00 น.**

ระยะเวลาจัดแสดง: 27 เมษายน – 13 กรกฎาคม 2562

สถานที่: หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

//

…the begin of the story comes from the portrait of the artist that has never been completed since 1983 and the untold stories of the artist in various forms of artworks such as painting, mixed media, sculpture.  It looks like the collage of life; all are discontinuous but all are confidentially related.

The audience is welcome to be a part of the artist’s life, Nopchai Ungkavatanapong.  You will not only be a part of the exhibition but also a part of 36 years of artist’s life.

Bangkok University Gallery is proudly to present “Untold Stories 1983-2019”

Artist: Nopchai Ungkavatanapong

Curator: Ark Fongsmut

*Opening Reception: 11 May 2019 at 18.00 hrs.*

**Artist & Curator’s Talk at 16.00 hrs.**

Date: 27 April 2019 – 13 July 2019

VENUE: Bangkok University Gallery (BUG), City Campus