อี.เทค. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รับรองการเรียนมาตรฐานเยอรมันแห่งเดียวของอาเซียน 3 ปีซ้อน (ชมคลิป)

86

อี.เทค. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รับรองการเรียนมาตรฐานเยอรมันแห่งเดียวของอาเซียน 3 ปีซ้อน

 

วันนี้ ( 12 พ.ค.) พล.อ. ดร.เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานที่ปรึกษาและกรรมการบริษัท อี.เทค จำกัด เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในส่วนของแผนกช่างอุตสาหกรรม ระดับ ปวช.และ ปวส. รวมทั้งช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา ที่มีจำนวนทั้งสิ้น 2,441 คน หลังจากเมื่อวานนี้ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แผนกพณิชยการ ระดับ ปวช.และ ปวส.และแผนกบริหารธุรกิจที่จำนวนทั้งสิ้น 1,684 คน ณ อาคารอารีน่า 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก จ.ชลบุรี ไปแล้ว

โดยมี นายสมชาย งามวงษ์วาน ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ, นางทิฆัมพร อรุณงามวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท อี.เทค จำกัด,คณะผู้บริหาร และ ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค ) เข้าร่วม

 

ดร.ประเสริฐ กล่าวว่า วิทยาลัย อี.เทค ให้ความสำคัญในเรื่องระเบียบและข้อปฏิบัติในการดูแลนักศึกษา รวมทั้งมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่นำองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนาและเสริมทักษะแก่ผู้เรียนสายอาชีพแบบทวิภาคี และยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนประสบการณ์ในภาคปฏิบัติกับผู้ประกอบการโดยตรงควบคู่กับการเรียนภาคทฤษฎี จนสามารถตอบโจทย์การมีงานทำในอนาคตให้กับผู้ศึกษาได้ 100 เปอร์เซ็นต์เต็ม จึงสามารถสร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้ปกครอง รวมทั้งนักศึกษาจนกลายเป็นวิทยาลัยระดับอาชีวศึกษา ที่มีนักศึกษามากที่สุดในประเทศ

 

“หากรวมจำนวนนักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2562 มีจำนวนมากกว่า 1.4 หมื่นคน ซึ่งผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่าการที่เรามีนักศึกษาจำนวนมากจะทำให้การดูแลไม่ทั่วถึง เพราะทางวิทยาลัยฯ ได้นำระบบไอที.เข้ามาใช้ในการดูแล ควบคู่กับการใช้กฎระเบียบที่เข้มงวด ซึ่งในวันที่ 21 พ.ค.2562 ที่มีการเปิดเรียนวันแรก เราจะไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊คและช่องทางสื่อสารของเราเพื่อให้ผู้ปกครองได้ชมว่า แม้เราจะมีนักศึกษาจำนวนมากแต่การเข้าแถวหน้าเสาธงของเราจะเป็นไปอย่างมีระเบียบ โดยใช้เวลารวมแถวไม่ถึง 4 นาที”


ส่วนนโยบายด้านการเรียนการสอน วิทยาลัย อี.เทค ยังคงมุ่งเน้นผลสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนด้วยการคัดสรรอาจารย์ผู้สอนในแต่ละสาขา ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายในการผลิตแรงงานฝีมือไทยที่มีคุณภาพทั้ง ทักษะ ความรู้ และความชำนาญรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในโครงการ อีอีซี.อย่างแท้จริง

ดร.ประเสริฐ ยังเผยอีกว่าในวันนี้ วิทยาลัยฯ ยังคงได้รับการรับรองการเรียนการสอนตามมาตรฐานเยอรมันแห่งเดียวของอาเซียน จากหอการค้าเยอรมัน ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และยังได้รับรางวัลด้านการเรียนการสอนต่างๆ จากทั้งในและต่างประเทศอีกมากมาย

รุ่งรัตน์ สุบินตัน ชลบุรี ภาพ/ข่าว