คอนเสิร์ต “เถลิงถวัลยราชกษัตรามหาวชิราลงกรณ ” Classical Concert ” โดยวงดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากร NSO (National Symphony Orchestra)

48

ขอเชิญชม คอนเสิร์ต เสาร์ที่1 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ อำนวยเพลงโดย ดร.วานิช โปตะวณิช Solo Violin โดย Bing Han ( Concert Master แห่ง RBSO Royal Bangkok Symphony Orchestra)
บัตรราคา 200,250 และ100 บาท สามารถซื้อบัตรเข้าชมได้บริเวณหน้างาน

Comments

comments

LEAVE A REPLY