วันสิ่งแวดล้อมโลก กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ UNEP (United Nations Environment Programme โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาติ) และบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

28

จัดโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก 5-7 มิถุนายน 2562 บริเวณโซนอีเดน ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อรณรงึและปลุกกระแสให้ทุกภาคส่วน ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็นแนวคิดในปี 2562 “Beat Air Pollution” เราไม่สามารถหยุดหายใจได้ แต่เราสามารถทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณภาพอากาศของเราดีขึ้นได้

ภายในงาน กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล “เซ็นทรัล ทำ” CENTRAL THAM ได้จัดกิจกรรมเวิร์คชอบ “มาทำกำไลจากเศษผ้ากัน” ทั้งยังมีสินค้าน่ารักมากมายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สินค้าแฮนเมด ให้เลือกซื้อหา

1840

Comments

comments

LEAVE A REPLY