51 ปี งานเพลงหมอวราห์ คอนเสิร์ตอิ่มบุญอิ่มใจ

507

51 ปี งานเพลงหมอวราห์ คอนเสิร์ตอิ่มบุญอิ่มใจ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสประสบการณ์ดนตรีที่เหนือกาลเวลา “51 ปี งานเพลงหมอวราห์ คอนเสิร์ตอิ่มบุญอิ่มใจ” พบกับศิลปิน นักร้องรับเชิญที่จะมาร่วมถ่ายทอดงานเพลงหมอวราห์มากมาย อาทิ รังษิยา บรรณกร, ดาวใจ ไพจิตร, พญ.พันทิวา สินรัชดานันท์, ฉันทนา กิตติยะพันธ์,โฉมฉาย อรุณฉาน, สวลี ผกาพันธุ์, อุมาพร บัวพึ่ง, จิตติมา เจือใจ, ทิพย์วรรณ ปิ่นภิบาล, เชี่ยวชาญ กิตสมบัติไทย, ศรวณี โพธิเทศ, รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส, สุดา ชื่นบาน ร่วมด้วยนักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (TPO) เพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร
บัตรราคา 3,000 2,000 1,500 และ 500 บาท
บัตรมีจำหน่ายที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา (02-262-3456) www.thaiticketmajor.com
หน่วยโทรศัพท์กลางในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ (02-201-1000, 02-200-3000) และ สนง. คณบดี (02-201-1000)
และที่เค้าเตอร์จำหน่ายบัตร มหิดลสิทธาคาร (02-849-6565/6, ต่อ 6603, 6609 หรือ mshall@mahidol.ac.th)

“51 Years of Dr. Varah Music”

Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital affiliated with the College of Music. Mahidol University invites you to experience the timeless musical “51 years of Dr. Varah Music” Concert. Featured many guest singers such as Rangsiya Bannakorn, Daojai Paijit, Dr. Pantiwa Sinratchadanan, Chantana Kittiyapan, Chomchai Arunchan, Sawalee Pakapan, Umaporn Baupung, Jittima Jueajai, Tippawan Pinpiban, Cheawchan Kitsombatthai, Sornvanee Phothithet, Rungraudee Pangpongsai, Suda Chuenban and etc. along with MU Choir and Thailand Philharmonic Orchestra. Revenue funding from the concert to establish the Institute of Medicine Chakri Narueput Bodin. Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University.

Sunday, July 3, 2559 at 3 p.m. at the Prince Mahidol Hall.
Ticket Prices 3,000 2,000 1,500 and 500 Baht
Tickets are available at Thai Ticket Major (02-262-3456), www.thaiticketmajor.com and at Prince Mahidol Hall Box Office
(02-849-6565/6, Ext. 6603, 6609 or mshall@mahidol.ac.th)

 

salayalink_en

Salaya Link shuttle bus available at BTS Bang Wa Station:
www.music.mahidol.ac.th/salayalink

Salaya Link services will be provided at 1:00 p.m. and 2:00 p.m. only from Bang Wa BTS Station to Salaya, and will leave from Salaya to Bang Wa BTS station 15 minutes after the concert is finished.
—————————————–
ตารางรถศาลายาลิงค์
(สถานี BTS บางหว้า-ศาลายา)

www.music.mahidol.ac.th/salayalink