นิทรรศการภาพถ่าย [UN]REAL – [นัย]ความจริง

573

[UN]REAL – [นัย]ความจริง

ฉากชีวิตประจำวันที่เราชินตา หลากหลายเหตุการณ์ผ่านมาและผ่านไป บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแค่เสี้ยววินาที

ทุกฉากทุกตอนที่พบเจอ หากแต่ถ้าเราลองสังเกต อาจได้พบรายละเอียดหรือมุมมองใหม่ และจินตนาการต่อได้อย่างไม่รู้จบ

 

นิทรรศการภาพถ่ายเรื่องราวธรรมดาบนท้องถนน ที่ชวนให้ค้นหาและตีความหมายใหม่ในสิ่งที่เห็น

[UN]REAL_1 [UN]REAL_2 [UN]REAL_3 [UN]REAL_4 [UN]REAL_5

 

นิทรรศการภาพถ่าย [UN]REAL – [นัย]ความจริง

โดย เกรียงไกร ประทุมซ้าย

วันที่ : 6 – 28 สิงหาคม 2559

สถานที่: People’s Gallery P1-P2 ชั้น 2 หอศิลปและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 น.

 

 

Photographic Exhibition [UN]REAL – [นัย]ความจริง

By Kriengkrai Prathumsai

Date : 6 – 28 August 2016

Location: People’s Gallery P1-P2, 2nd floor

Opening Reception on Saturday 6 August 2016 at 18.00 hrs.

Many things happened in our daily lives. All the scenes comes and goes as fast as the eyes blink. If we  deeply look at every details we might found the new perspective which could have made an endless imagination.

[UN]REAL – [นัย]ความจริง

The exhibition of the ordinary street lives which inspired to expand the definition of what we have seen.

Comments

comments