เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2018

275

8 – 16 ธันวาคม 2561 / 10.00 – 18.00 น.
TCDC เชียงใหม่ ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ย่านนิมมมานเหมินทร์
และอีกกว่า 20 แห่งรอบเมืองเชียงใหม่

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2018 นำเสนอนวัตกรรมออกแบบใหม่ๆ
ที่ตอบโจทย์การดำรงชีวิต และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น
มีนักออกแบบและนักสร้างสรรค์ในเมืองเชียงใหม่ และในประเทศมากกว่า 500 คน
และจากต่างประเทศอีกกว่า 10 ประเทศเข้าร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2018
ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลากหลายหัวข้อและรูปแบบที่กระตุ้นแรงบันดาลใจ
ต่อยอดความคิด ถ่ายทอดประโยชน์ของงานออกแบบในการดำรงชีวิตสมัยใหม่
และขับเคลื่อนการเป็นเมืองสร้างสรรค์ สาขาหัตถกรรม และศิลปะพื้นบ้าน
(UNESCO Creative City on Crafts and Folk Art) ให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง

กิจกรรม – กว่า 200 กิจกรรมจำแนกเป็น 7 กลุ่มหลักดังต่อไปนี้
1. นิทรรศการ – นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ สะท้อนมุมมอง กระบวนการคิด
และเทคนิคการผลิต ที่มีผลต่อการดํารงชีวตของผู้คนในปัจจุบัน
2. เสวนา – สนทนาแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์กับนักออกแบบ
นักสร้างสรรค์จากทั่วโลก
3. เวิร์กช็อป – ถ่ายทอดความรู้ กระบวนการคิด หรือทักษะฝีมือช่าง
โดยการทดลองปฏิบัติจริง
4. เยี่ยมชม – เรียนรู้ความคิดและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ผ่านการมีประสบการณ์ร่วมในพื้นที่จริง
5. สังสรรค์ – พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และแรงบันดาลใจ ในบรรยากาศเป็นกันเอง
6. อีเว้นท์ – กิจกรรมซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษในหลากหลายรูปแบบ
เพี่อให้ผู้ชมงานได้มีประสบการณ์ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์
7. ตลาด – การรวมร้านค้าของกลุ่มธุรกิจ นักออกแบบ และนักสร้างสรรค์
ตลอดจนช่างฝีมือที่นำเสนอสินค้าของตนเอง และพร้อมขายออกสู่ตลาด

รายละเอียดเพิ่มเติม
chiangmaidesignweek.com (https://chiangmaidesignweek.com/)

Comments

comments

LEAVE A REPLY